Spara pengar genom att låna ut pengar till ditt aktiebolag

Deklaration Företag redovisningsbyrå ekonom Göteborg

Att låna ut pengar till ditt aktiebolag kan vara en strategi för att sänka skatten, men det finns viktiga överväganden att göra. Räntan måste vara marknadsmässig för att undvika reaktioner från Skatteverket, och tidigare företagsdomar har visat att för höga räntor kan leda till juridiska konsekvenser.

För ägare av fåmansbolag finns en möjlighet att få en relativt låg skatt på uttag genom att ta ut ränta på egna pengar som lånas ut till aktiebolaget. Om räntesatsen är marknadsmässig beskattas räntan som inkomst av kapital hos företagaren till en kapitalskatt på 30 procent. Efter skatt behåller företagaren 70 procent av uttaget från bolaget, och ränteutgiften är avdragsgill för bolaget.

En jämförelse med den lägsta skatten på utdelning visar att lån med kapitalbeskattad ränta oftast ger lägre beskattning än lön och alltid lägre skatt än utdelning från bolaget. Genom att illustrera detta med en exempelräkning visar texten hur en ränteutbetalning på 8 000 kr kan ge en kapitalskatt på 2 400 kr, vilket resulterar i ett netto på 5 600 kr (70 procent).

Vidare diskuteras att för att uppnå dessa räntebelopp måste du låna ut en betydande summa, och detta bör jämföras med alternativa investeringsmöjligheter. Försiktighet krävs vid sättande av räntesatsen, och det påpekas att räntan inte bör överstiga statslåneräntan plus en procentenhet för att undvika överränta. Om utbetalda räntor överstiger marknadsmässiga räntor kan det betraktas som förtäckt utdelning och beskattas enligt reglerna för utdelning i fåmansföretag.