Tips och tricks för hur du planerar skatten inför nyår

För att dra nytta av den lönebaserade utdelningen under det kommande året bör du ha tagit ut minst 469 264 kr i lön under 2023. Detta skapar utrymme för en utdelning motsvarande 50% av den totala lönesumman. Det är viktigt att notera att endast kontant lön ingår i löneunderlaget, medan förmåner som bilförmån inte räknas med i beräkningen.

Om din lön är lägre än det angivna beloppet kan förenklingsregeln användas, vilken innebär ett fast utrymme på 204 325 kr för utdelning under 2024, oavsett löneuttaget.

För ägare av flera fåmansbolag gäller förenklingsregeln endast för ett bolag. Vid flera delägare fördelas beloppet baserat på ägarandelen i både huvudregeln och schablonregeln.

För att kunna ta utdelning krävs tillräckligt fritt eget kapital i bolaget, och det är viktigt att uppfylla de bolagsrättsliga kraven för utdelning.

Baserat på bolagets resultat och likviditet bör du överväga att ta ut en lön på 613 900 kr under 2023 (för dem under 66 år vid årets början) eller upp till 683 200 kr om du fyllt 66 år vid årets början.

För de som överväger att starta ett aktiebolag kan det vara fördelaktigt att registrera bolaget före årsskiftet. Det är dock viktigt att äga aktierna och ha satt in pengarna på banken före årets slut för att dra nytta av eventuella fördelningsutrymmen. Registrering på Bolagsverket i sig räcker inte.