Ekonomitjänster

Få överblick över ditt företags ekonomi utan krångel. Vi tar hand om allt från löpande bokföring till deklarationer och löner. Med auktoriserade experter vid din sida kan du fokusera på att driva och utveckla din verksamhet.

Rådgivning

Med vår breda erfarenhet och mångsidiga kompetens har vi arbetat med många olika företag inom olika branscher. Vi förstår de unika utmaningar och möjligheter som varje företag står inför.

Deklaration

Vi hjälper ditt företag med deklarationen och ser till så att allt blir korrekt. Vi har koll på vilka momssatser som gäller, vilka avdrag du kan göra samt vilka bilagor som gäller för dig och hjälper ditt företag att upprätta en preliminär inkomstdeklaration.

Löneadministration

Löneadministration är en av de mest kritiska och tidskrävande uppgifterna för företag oavsett storlek. Det kräver noggrannhet och kompetens för att säkerställa att anställda får rätt lön i rätt tid

Årsbokslut

Vid årsbokslutet sammanfattar och utvärderar vi företagets ekonomiska prestationer för det gångna året. Vi strävar efter att skapa en skräddarsydd plan för bokslutsarbetet genom nära och personlig kontakt med dig som kund.

Redovisning

Redovisning är ryggraden i varje framgångsrikt företag. Vi erbjuder skräddarsydda redovisningstjänster som är anpassade efter dina affärsstrategier. Vi arbetar noggrant för att säkerställa att varje transaktion dokumenteras korrekt

Bokföring

Oavsett storleken på ditt företag så erbjuder Ekonomico skräddarsydda bokföringstjänster som passar dina unika behov. Vi fokuserar på att bygga långsiktiga relationer och samarbetar nära med dig för att förstå dina specifika mål och utmaningar.