Ekonomitjänster

Årsbokslut

När det är dags för det årliga bokslutsarbetet sitter vi ner med våra kunder och gör en avstämning där vi går igenom årets händelser och ger dig som kund en helhetsbild över din verksamhet för det gångna räkenskapsåret.

Rådgivning

Vi erbjuder professionell ekonomisk rådgivning med skräddarsydda lösningar för att optimera din verksamhets ekonomiska prestanda och stödja långsiktig framgång.

Bokföring

Ekonomico erbjuder skräddarsydda och pålitliga bokföringstjänster, med expertis och moderna system för att optimera och främja din verksamhets tillväxt och stabilitet.

Deklaration

Vi ser till att din deklaration alltid görs på ett korrekt sätt. På så sätt minskar vi skatterisker samt optimerar avdragsmöjligheter genom att navigera komplexa skatteregler och regelverk.

Löneadministration

Vi hjälper dig med hanteringen av allting som rör lön. Vi har koll på skatteregler, kollektivavtal, försäkringar och annat. Vår smidiga lösning för löneadministration kan anpassas efter just dina unika behov och förutsättningar.

Redovisning

Med vår redovisningshjälp sparar du tid och därmed indirekt också pengar. Vi tar hand om din redovisning på det sätt som passar dig och företag bäst. Vi erbjuder alltid skräddarsydda lösningar för att stödja din verksamhets tillväxt och framgång.