Vi hjälper dig med

Planering och Rådgivning

Vi hjälper dig att utveckla en strategi för avvecklingen som tar hänsyn till dina mål och juridiska skyldigheter.

Dokumentation och Administration

Vi hanterar all nödvändig dokumentation och administrativa processer, inklusive avregistrering av företaget och hantering av fordringsägare.

Skattehantering

Vi ser till att du följer alla skatteregler och hjälper dig att minimera eventuella skattekonsekvenser under avvecklingen.

Försäljning av Tillgångar och Likvidation

Om det är nödvändigt hjälper vi dig att sälja företagstillgångar och fördela intäkterna enligt lag.

Överföring av företag

Om du vill överföra företagets tillgångar eller verksamhet till en annan part, hjälper vi dig med den nödvändiga överföringsprocessen.

Med respekt för dig och ditt företag

Vi förstår att avveckling av företag kan vara en känslig process, och vi är här för att ge stöd och vägledning genom hela resan. Vår målsättning är att göra processen så smidig och stressfri som möjligt för dig och dina intressenter.

Oavsett skälet till avvecklingen kan du lita på Ekonomico för att hantera företagsavvecklingen professionellt och med respekt för ditt företags historia. Kontakta oss idag för att diskutera dina behov och hur vi kan hjälpa dig med avvecklingen av ditt företag. Vi är din pålitliga partner för en smidig övergång till nästa kapitel.

Bokföring redovisningsbyrå ekonom Göteborg