Att tänka på gällande friskvårdsbidrag

Att redovisa årets friskvård och säkerställa att det hamnar inom rätt räkenskapsår är en viktig strategi för både arbetsgivare och anställda. Varje år ges arbetsgivare möjlighet att erbjuda olika personalförmåner, särskilt inom området friskvård, för att främja välmående och trivsel på arbetsplatsen. Här är några viktiga aspekter och tips för att hantera friskvårdsförmåner vid årsskiftet:

Personalvårdsförmåner och Friskvård:

1. Skattefria Förmåner:

  • Personalvårdsförmåner, såsom friskvård, är skattefria för de anställda och avdragsgilla för arbetsgivaren. Dessutom slipper arbetsgivaren betala arbetsgivaravgifter på dessa förmåner.

2. Kriterier för Personalvårdsförmåner:

  • Förmåner bör riktas till samtliga anställda, vara av mindre värde och inte vara utbytbara mot kontanter för att räknas som personalvårdsförmån.

3. Exempel på Förmåner:

  • Friskvårdsbidrag upp till 5 000 kronor per år, motionsaktiviteter eller gymkort, enklare förtäring på arbetsplatsen, trivselutflykter är exempel på godkända personalvårdsförmåner.

Friskvårdsbidrag:

1. Skattefrihet och Gränser:

  • Friskvårdsbidrag är en skattefri förmån för den anställde och kan betalas ut upp till maxgränsen, vanligtvis 5 000 kronor per år.

2. Aktivitetskrav för Bidraget:

  • Bidraget ska användas till aktiviteter som innehåller motion eller friskvård. Det kan inkludera avstressande eller avslappnande aktiviteter samt tävlingar med inslag av motion.

3. Redovisning och Årsskifte:

  • Kvitton kan redovisas under det beskattningsår då de betalas. Undantag kan göras vid årsskiftet, och kvitton inlämnade i december kan räknas med i underlaget för nästa år.

Naturaförmån:

1. Skattefri Enklare Förmåner:

  • Naturaförmåner, som till exempel tillgång till ett gym eller möjlighet till massage på arbetsplatsen, är skattefria om de är av enklare slag och utgör ett mindre värde.

2. Ingen Fast Beloppsgräns:

  • Till skillnad från friskvårdsbidraget finns ingen fast beloppsgräns för vad som räknas som ett mindre värde. Bedömning görs i varje enskilt fall.

Förmånspolicy och Arbetsgivarbeslut:

1. Förmånspolicy:

  • Det är upp till arbetsgivaren att bestämma vilka förmåner som erbjuds och hur de administreras. En tydlig förmånspolicy underlättar för både arbetsgivare och anställda.

2. Engagemang på Ledningsnivå:

  • För att främja en hälsosam livsstil på företaget krävs engagemang på ledningsnivå och en positiv inställning till vikten av friskvård.

 

 

Genom att erbjuda och planera friskvårdsförmåner på ett genomtänkt sätt kan arbetsgivare inte bara skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö utan också dra nytta av skatteförmåner och öka trivseln bland de anställda.